Our Blog

Latest News

Delavnica – Priprava načrta za privabljanje sponzorjev

V agenciji Midva komunikacije smo za upravni odbor Hokejsko drsalnega kluba Maribor Lisjaki pripravili in izvedli delavnico z naslovom »Priprava izhodišč za oblikovanje načrta privabljanja sponzorjev in sponzorske ponudbe«.

HDK Maribor Lisjaki vsako sezono pridobi del sredstev za delovanje iz naslova sponzorstev in donacij lokalnih in državnih podjetij v zameno za izpostavitev glede na sponzorsko ponudbo. Sredstva so se v obdobju zadnjih 10 let zniževala. Posledično zaradi nižjih finančnih vložkov podjetij, nizkega angažmaja predstavnikov kluba za pridobivanje sredstev (kadrovski primanjkljaj) in pomanjkljive sponzorske ponudbe oziroma ponujenih priložnosti glede na priložnosti, ki so na razpolago (slabši rezultati članske ekipe, upad obiska,..).

delavnica midva komunikacije

Cilj delavnice je bil pripraviti izhodišča za oblikovanje načrta privabljanja sponzorjev na podlagi zmožnosti prostora, okolja, vloženega časa, kadra in finančnih sredstev kluba.

Skozi potek delavnice smo definirali:

 • Obljubo blagovne znamke “Mariborski Lisjaki”,
 • notranje vire (kadre, sredstva, čas, pogoje dela, storitve,),
 • potencialne komunikacijske kanale (ambasadorji, družbena omrežja, spletna stran, dvorana, avtomobili, igralci, starši, promocijski material,..),
 • zunanje vire (medijske in ostale partnerje (tisk, promocija,..) in
 • višino sredstev, ki so potrebna za realizacijo načrta.

V nadaljevanju smo pregledali aktualne dobre in slabe prakse na primeru dveh hokejskih klubov v regiji.

KHL Medveščak je primer dobre in slabe prakse upravljanja sponzorstva. Med slabe zagotovo spada odstotek sponzorskih sredstev glede na celotni proračun kluba, ki je obsegal kar 80 odstotkov. Ob odpovedih sponzorjev v zadnjih letih je bilo nemogoče v kratkem času nadomestiti finančni primanjkljaj, posledično je prišlo do izstopa iz lige in odhoda kadra.

HK Slavija je primer dobre družbeno odgovorne prakse, ko so člani kluba izkoristili gibanje “movember” za promocijo kluba in sponzorjev obenem pa povečali obisk tekem.

Primeri dobrih praks po svetu:

Ključna priporočila pri načrtovanju in pripravi sponzorskih ponudb:

 • Racionalno načrtovanje ponudbe glede na notranje vire,
 • razvoj lastne promocije in medijske prepoznavnosti,
 • definiranje komunikacijskih kanalov, ki jih lahko ponudiš glede na notranje vire,
 • prilagoditi ponudbo glede na želje in potrebe sponzorja,
 • vzpostavitev partnerskih sodelovanj, ki omogočajo opolnomočenje ponudbe ter prihranek sredstev,
 • načrtovanje dolgoročnega sodelovanja in
 • timsko delo!

delavnica privabljanje sponzorjev delavnica privabljanje sponzorjev

Delite objavo

Sponzorska aktivacija Nove KBM na tekaških prireditvah
Uradni začetek projekta Hokejsko partnerstvo za napredek v športu

Related Articles

Leave a Reply