Our Blog

Latest News

Uradni začetek projekta Hokejsko partnerstvo za napredek v športu

Projekt Hokejsko partnerstvo za napredek (angl. Hockey Partnership for Progress, kratica HPP), ki ga vodi Hokejska Zveza Slovenije, je skupno prizadevanje petih hokejskih zvez na področju Zahodnega Balkana za izboljšanje upravljanja v hokeju na ledu s ciljem, da obravnava ključne vidike razvoja športnega ekosistema, ki so bili zapostavljeni in se niso razvijali vse od ustanovitev hokejskih zvez na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji. Triletni projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+ v višini 394.010 evrov. Prvi seminar dobrega upravljanja v športu je potekal minuli mesec v Ljubljani in nagovoril več kot 20 voditeljev in menedžerjev v športu (predstavnikov partnerjev iz regije) o pomenu dobrega upravljanja na različnih ravneh športnega ekosistema.

(Ljubljana, 19. 03. 2019) Sodelujoče nacionalne zveze (IHF) so v preteklosti bile del skupne države in enotnega tekmovanja, a je bilo njihovo sodelovanje žal prekinjeno z razpadom Jugoslavije. V zadnjih letih so sodelujoče zveze dosegle stopnjo zrelosti, ko je skupno mednarodno tekmovanje spet dobilo smisel v obliki Mednarodne Hokejske Lige (IHL). Da pa bi hokej na ledu v regiji pritegnil medije, sponzorje, navijače in podporo države ter se ob tem razvijal, je treba vložiti skupna prizadevanja za vzpostavitev praks dobrega upravljanja na ravni klubov in zvez. S sodelovanjem zgodovinskih partnerjev v regiji imamo priložnost za preobrazbo začaranega kroga negativnih učinkov upravljanja v pozitivno smer razvoja.

Hokejsko partnerstvo za napredek se osredotoča na izboljšanje sposobnosti in uporabo načel dobrega upravljanja vseh deležnikov, ki bodo vključeni v različne izobraževalne aktivnosti. Primarni cilj projekta je predvsem izboljšati vodstveno upravljanje na ravni športnih klubov in društev, ki vplivajo na vse ostale podsisteme in deležnike iz področja marketinga, financ in promocije. Sekundarni cilj je nagovoriti ostale pomembne deležnike kot so trenerji, sodniki in igralci. Slednje bo projekt nagovoril preko izobraževalnih dejavnosti s specifičnimi temami, ki jim bodo pomagale izboljšati svojo vlogo polnopravnih članov skupnosti hokeja na ledu in razvijati lastne sposobnosti za doseganje minimalnih standardov delovanja.

hokejsko partnerstvo za napredek

Hokejsko partnerstvo za napredek_projektni partnerji

Rok Snoj, nekdanji igralec hokeja na ledu in vodja projekta HPP pri Hokejski Zvezi Slovenije:

»Ne samo v Sloveniji ampak tudi v ostalih državah na področju nekdanje Jugoslavije je veliko število hokejskih klubov, ki se spopadajo z izzivom vodenja in financiranja zato nas je zanimalo kaj vpliva na omenjeni težavi. Hitro smo ugotovili, da so odločevalci v hokeju na ledu, na vseh ravneh delovanja, večinoma prostovoljci, ki nimajo časa, veščin in dovolj aktivnega vodstvenega pristopa, da bi ta trend prekinili. Zadnja analiza Mednarodne hokejske zveze (IIHF) nam je še dodatno potrdila, da imajo druge hokejske zveze v regiji podobne izzive, zato se je smiselno z njimi soočiti na regionalni ravni. S pomočjo programa Erasmus + bodo projektni partnerji in zainteresirani udeleženci dobili priložnost, da sodelujejo z mednarodnimi strokovnjaki, dostopajo do znanja in ga predajo sodelavcem na vseh ravneh delovanja, ki bodo v prihodnosti podpirali njihova razvojna prizadevanja. Projekt udeležence nagovarja s temami in principi vodenja, ki so lahko v pomoč vodstvenim delavcem v vseh športnih panogah, zato bi bilo dobro, da se v prihodnosti vseh brezplačnih izobraževanj in dogodkov v okviru projekta udeležijo tudi predstavniki klubov in organizacij iz drugih športnih panog.«

S pomočjo strokovno prepoznanih projektnih partnerjev kot so Finski inštitut za šport, Mednarodna hokejska zveza (IIHF), Avstrijska hokejska zveza (OEHV) in Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport) želi projekt partnerjem omogočiti dostop do visoko kakovostnih izobraževalnih vsebin in strokovnjakov, ki jim bodo pomagali okrepiti prizadevanja za razvoj hokeja na ledu v svojih državah in zmanjšali vrzel v kakovosti vodenja v primerjavi z naprednejšimi hokejskimi državami po svetu.

Seminar dobrega upravljanje v športu z brezplačnimi predavanji za vodje in menedžerje v športu

Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani (projektni partner HPP) je v februarju gostila prvi dogodek v sklopu projekta HPP z naslovom Seminar dobrega upravljanja v športu. Seminar, ki ga je z nagovorom odprla dekanja Ekonomske Fakultete prof. dr. Metka Tekavčič,  je s tremi medsebojno povezanimi predavanji nagovoril več kot 20 voditeljev in menedžerjev v športu (predstavnikov partnerjev iz regije) o pomenu dobrega upravljanja na različnih ravneh športnega ekosistema.

Hokejsko partnerstvo za napredek_Midva komunikacije

Hokejsko partnerstvo za napredek s prvim dogodkom – Seminar dobrega upravljanja

Prvo predavanje, ki ga je vodil prof. dr. Tomaž Čater iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, se je osredotočilo na predstavitev smernic dobrega upravljanja, ki jih je razvila strokovna skupina EU za dobro upravljanje (2013). V drugem predavanju, ki ga je  izvedel prof. dr. Matej Tušak iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, so se udeleženci izobraževali o etiki v športu in športnem managementu. Zadnje predavanje v izvedbi Roka Snoja, vodje projekta HPP, je udeležencem pomagalo povezati teorijo s prakso s predstavitvijo rezultatov analize IIHF in kako nakazujejo na pomanjkanje ustreznega upravljanja in praks upravljanja v posameznih nacionalnih zvezah. Seminar je med udeleženci in predavatelji odprl konstruktivna vprašanja in spodbudil razpravo med in po dogodku.

Naslednja aktivnost projekta HPP je predvidena v mesecu juniju 2019 v Beogradu, kjer bomo obravnavali finančno upravljanje in trajnostno financiranje v športu. Delavnica bo brezplačna in odprta za vse deležnike v športu, ki želijo izvedeti več o pravilnem upravljanju financ v svojih športnih organizacijah. Končni cilj projekta je ponuditi znanje in izkušnje ne samo predstavnikom hokeja na ledu, ampak vsem športnim menedžerjem in akterjem v različnih športih, ki se soočajo z izzivi vodenja klubov in društev.

Če želite prejeti izobraževalne vsebine in biti obveščeni o prihajajočih delavnicah se prijavite na HPP Newsletter: http://eepurl.com/gjA1-H

Spletna stran projekta in informacije o projektu: https://www.hp4p.eu/

Sledite nam na Facebooku: https://www.facebook.com/HockeyPartnershipForProgress/

Midva komunikacije je uradni PR partner projekta.

Delite objavo

Delavnica - Priprava načrta za privabljanje sponzorjev
Midva komunikacije PR partner projekta Hockey partnership for progress

Related Articles